ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Τα αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από δω.

Στο zip που θα κατεβάσετε θα βρείτε τα εξής αρχεία

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx
  3. ΕΕΕΣ.pdf
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ_23PROC012358237.pdf
  5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_23PROC012358239.pdf

Εκτύπωση