Διακήρυξη

 

Τα αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από δω.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) , τα μηνύματα e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα : Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση.

  1. 8.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
  2. 9.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. 10.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκτύπωση